Archief

Van Ardenne (op verzoek) bereid tot bemiddeling bij feestweken

Burgemeester Van Ardenne van Westland vindt, dat de lokale organisaties die betrokken zijn bij de feestweken onderling op één lijn moeten zien te komen. Desgewenst is zij bereid - op hun verzoek - om een 'kringgesprek' in het gemeentehuis te houden. Van Ardenne hoopt dat de vergunningaanvragers in Naaldwijk en De Lier het voorbeeld van 's-Gravenzande zullen volgen.

In 's-Gravenzande waren de winkeliers (verenigd in de BIZ) en de horeca-ondernemers het niet eens met elkaar en hebben zij de burgemeester om een bemiddelingsgesprek gevraagd. "Zij hebben hier een uur of anderhalf aan tafel gezeten", aldus Van Ardenne. De suggestie van de burgemeester richting 'Naaldwijk' en 'De Lier' werd woensdagavond door meerdere raadsfracties van harte ondersteund tijdens een extra vergadering van de gemeenteraadscommissie Bestuur.

Buitenspel gezet

Twee burgers maakten gebruik van het inspreekrecht in de commissie. Philip van Geest, organisator van Cannes Outdoor in Naaldwijk, voelt zich door de BIZ Naaldwijk (aanvrager van de vergunning voor de feestweek) buitenspel gezet. "De BIZ heeft de macht naar zich toegetrokken", was zijn verwijt. Hij heeft via een advocaat aan de BIZ verzocht om te worden 'meegenomen' in de vergunningaanvraag. Van Geest hangt een forse schadepost boven het hoofd, indien de voor Cannes Outdoor al in januari jl. vastgelegde artiesten worden afbesteld.

Kees van der Zijden maakte bezwaar tegen het plan van het Oranjecomité De Lier om te stoppen met de feesttent op het Oranjeplein. "Het Oranjecomité is nu onze grootste concurrent", aldus Van der Zijden. Hij betoogde dat een aantal horecabedrijven in economisch opzicht afhankelijk is van de omzet tijdens de feestweek. "Wij hebben achttien jaar expertise en ineens is niks meer goed. Nu worden wij gedwongen om te gaan samenwerken met horecamensen zonder feestweekervaring."

Wat is massaliteit?

Aan het slot van de commissievergadering ontstond er plotseling een discussie over de ongewenste massaliteit tijdens de feestweken. Van Ardenne zei, dat daar geen concrete cijfers over beschikbaar zijn. "Maar als je dat niet hebt gemeten, is het een onderbuikgevoel", stelde LPF-raadslid Dave van Koppen.

Van Ardenne reageerde dat het aspect "te massaal" in september jl. naar voren is gebracht door haar voorganger Sjaak van der Tak. "En toen heeft niemand hem tegengesproken", aldus de waarnemend burgemeester. Zij verklaarde veel waarde te hechten aan de inzichten van "iemand die dertien jaar aan het roer heeft gestaan. Met daarnaast ook de observaties van de politie en van onze veiligheidsmensen".

Het plan van BIZ Naaldwijk is om de feestweekactiviteiten van vijf locaties terug te brengen naar drie, ontmoet geen enkel begrip bij VVD-steunraadslid Guus Bakker. "Als je 20.000 mensen in plaats van over vijf pleinen over drie pleinen moet verdelen, wordt je veiligheidsprobleem groter. Dat is een constatering waar je niet omheen kunt", betoogde hij.