Archief

Coalitievorming Westland verloopt voorspoedig

De gesprekken tussen CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en ChristenUnie-SGP over de vorming van een nieuwe coalitie verlopen voorspoedig. Naar verwachting kan er over twee weken een akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd worden, zo melden informateurs Martin Buitelaar en John Witkamp.

Ook de fracties die niet aan tafel zitten zijn in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken welke punten zij graag terugzien in het akkoord. Daarbij is gevraagd om maximaal vijf punten per fractie. Zo moet het een breed gedragen akkoord worden.

Het is de intentie om het akkoord te bespreken tijdens een openbare raadsvergadering en transparant aan te geven welke input de verschillende fracties hebben geleverd en hoe hiermee is omgegaan. Ook diverse belangengroepen hebben wensen kenbaar gemaakt ten aanzien van de inhoud van het akkoord.

Over de inhoud van het akkoord is echter nog niets bekend.

Categorieen:
Westland Politiek