Archief
Een gevangen snoek - foto Jan Kees van Es

Een gevangen snoek - foto Jan Kees van Es

Delfland heeft genoeg snoeken 'binnen'

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voorlopig klaar met het gericht vissen op snoeken. Afgelopen zondag en twee weken geleden zijn snoeken gevangen, die in paaiplaatsen van het waterschap voor nageslacht moeten zorgen.

In de vispaaiplaats bij het Oranjekanaal in Hoek van Holland zijn twaalf 'paairijpe' snoeken uitgezet. Bij een paaiplaats langs de A13 zwemmen dertien uitgezette snoeken rond. De verhouding man/vrouw is nog niet bekend, dus of de vissen voor voldoende nakomelingen gaan zorgen, valt nog te bezien.

Die vispaaiplaatsen kun je het beste vergelijken met een kraamkamer. De omstandigheden zijn er voor snoeken ideaal om te paaien. Het water staat er niet te hoog en in ondiepere wateren ontstaat sneller dierlijk plankton, waar babysnoeken de eerste weken van leven.

Vorig jaar februari is er ook al gericht op snoeken gevist. Dat was een groot succes. In de vissenkraamkamer van Hoek van Holland zijn een paar maanden na de eerste 'operatie snoek' honderen jonge vissen geteld.

Vader en moeder snoek

In juni 2017 zijn in De Lier 500 jonge snoeken verplaatst van een paaiplaats naar de sloot. Ze zijn op het ondergelopen weiland opgegroeid nadat hun vaders en moeders daar door het Hoogheemraadschap van Delfland waren uitgezet.

Het waterschap wil via deze weg alle fanatieke mensen bedanken die in de kou op snoeken hebben gevist.