Archief
Boudewijn Vermeer

Boudewijn Vermeer

Westlanders knippen rupsennesten weg in Ter Heijde

Ongeveer 25 mensen hebben zaterdagochtend nesten van bastaardsatijnrupsen weggeknipt in het duingebied bij Ter Heijde. Deze kruipdiertjes zorgden afgelopen zomers op het strand voor een grote, irritante plaag. De brandharen van het insect zorgden bij strandbezoekers voor heftige jeuk en uitslag.

De knipactie was georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Deze had op verzoek van de gemeente Westland toestemming verkregen van het Hoogheemraadschap van Delfland om het duingebied te mogen betreden. Tot de deelnemers aan de actie behoorden onder anderen strandpaviljoenhouders en CDA-raadslid Jan van Rossum, die zich ingespannen heeft om deze preventie-actie uitgevoerd te krijgen.

Bastaardsatijnvlinder

De bastaardsatijnvlinder is een nachtvlinder die van eind mei tot eind augustus in het donker rondvliegt. De soort overwintert als jonge rups, met meerdere bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak van bijvoorbeeld duindoorns.

Deze winternesten bevinden zich vaak aan het uiteinde van de takken zodat ze veel zon vangen. De rupsen verpoppen zich, soms gemeenschappelijk, in een cocon tussen de bladeren aan de waardplant of in de strooisellaag. De eieren worden in groepen afgezet en bedekt met haren van het achterlijf van het vrouwtje.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen