Archief

Streekhistorie: Geschiedenis van het politiebureau in Maassluis

Op de plek waar voorheen de sociale dienst van de gemeente Maassluis gehuisvest was, is eind januari 2018 de nieuwe politiepost geopend. Deze post vervangt het bureau aan de Westlandseweg. Hiermee is de politie in Maassluis weer terug waar ze ooit begon: in het stadhuis.

Politiebureau links boven aan de Wip. Er bleef maar een smal steegje over om op de Dijk bij het stadhuis te komen. (foto Historische Vereniging Maassluis)Toen Maassluis in 1614 zelfstandig werd, kreeg het een eigen dorpsbestuur van schout en burgemeesters. En ook een eigen politiedienst. De schout was de hoogste ambtenaar in het dorp en hoofd van de politie. De politie in Maassluis zetelde vanaf 1676 in het Raadhuis aan de Hoogstraat, nu Nationaal Sleepvaart Museum. Want het was de zetel van schout en burgemeesters. Er was onder de trap een cel gemaakt om raddraaiers tijdelijk te huisvesten. Dit is nog te zien aan het metselwerk.

Het stadhuis aan de Hoogstraat. In 1676 beschikte de schout, tevens hoofd van politie, over een cel onder de trap.

Omstreeks 1882 werd het oude stadhuis te klein voor alle diensten en verhuisde de politie naar een pand aan de linkerkant van de Wip, naast het telegraafkantoor. Dat is al lang verdwenen.

Ansichtkaart van de Wip. Aan de kant van de Wateringse Sluis stonden tot 1912 het politiebureau en telegraafkantoor.In 1906 huurde de gemeenteraad het leeggekomen postkantoor op de Markt van het Rijk om het als politiebureau in te richten. Wij kennen dit pand als het Patriciƫrshuis Markt 18, maar oudere Maassluizers zeggen nog steeds 'het politiebureau aan de Markt'. Bij de overeenkomst werd bepaald dat het Rijk de uitwendige en de gemeente de inwendige restauratie van het verwaarloosde pand zou bekostigen. Gemeentearchitect Brand paste de inrichting aan voor gebruik als politiebureau. Cornelis Poortman, de achterbuurman, maakte in 1908 nog bezwaar tegen de voorgenomen verbouwing tot politiebureau omdat hij waardevermindering van zijn woning verwachtte, evenals overlast vanwege het feit dat de woningen zo dicht bij elkaar gelegen waren.Politiebureau op de Markt.Patriciƫrshuis, voormalig politiebureau, aan de Markt omstreeks 2000.

De bovenverdieping was in gebruik door het gezin van de hoofdcommissaris (dat was J.D. Bloemen in 1920 en H.W. Alberti in 1929). Ook de gemeenteontvanger kreeg in het pand zijn kantoor. Bovendien werd er het kantoor van de Nederlandsche Bell Telefoonmaatschappij in ondergebracht. In voorkomende gevallen gebruikte de patholoog-anatoom de kleine keuken om sectie te verrichten. Onder de trap was een cel ingericht voor arrestanten. In 1950 kocht de gemeente Maassluis het pand voor f 7.000 en het bleef tot 1970 in gebruik bij de politie.Het politiebureau aan de Westlandseweg dateert uit 1970.Het verbouwde politiebureau aan de Westlandseweg omstreeks 2010.

In 1971 betrok de politie het nieuwe bureau aan de Westlandseweg. De politie is inmiddels een zelfstandige organisatie en het bureau is dus niet van de gemeente. Door bezuiniging is het politiebureau leeg komen te staan. Nu verhuizen de wijkagenten naar de nieuwe politiepost in het stadhuis, de voormalige balie van de sociale dienst. Zo blijft een bemande politiepost voor Maassluis behouden. En is de politie weer terug in het stadhuis.