Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Burgers in actie om rupsenplaag in de kiem te smoren

Voor strandtenthouders en strandbezoekers in Ter Heijde en omgeving een zeer welkom bericht: de nesten van de bastaardsatijnvlinder worden aangepakt. Overleg tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente Westland heeft als uitkomst gehad, dat op zaterdag 17 februari natuurvrienden de duinen in mogen.

De bestrijding wordt georganiseerd door de afdeling Delfland van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). De actie is maatschappelijk gewenst, omdat in de afgelopen jaren de rupsen vanuit de duinen bij Ter Heijde in juni massaal naar het strand gingen lopen. De sterk irriterende (brand)haren zorgden voor heel veel overlast bij de strandbezoekersBastaardsatijnvlinder

Het gaat om een nachtvlinder die van eind mei tot eind augustus in het donker rondvliegt. De soort overwintert als jonge rups, met meerdere bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak van bijvoorbeeld duindoorns. Deze winternesten bevinden zich vaak aan het uiteinde van de takken zodat ze veel zon vangen. De rupsen verpoppen zich, soms gemeenschappelijk, in een cocon tussen de bladeren aan de waardplant of in de strooisellaag. De eieren worden in groepen afgezet en bedekt met haren van het achterlijf van het vrouwtje.

De 'knipdag' van de KNNV, gesteund door de gemeente Westland, begint op 17 februari om 9.30 uur bij de keet op de Strandweg 13 in Ter Heijde en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. "Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en neem een mok mee. Voor de koffie en gereedschap wordt gezorgd", aldus KNNV.

Meer informatie via 06 - 33 00 17 42 of e-mail: afdelingDelfland@knnv.nl

Categorieen:
Monster Westland Algemeen