Archief

Nieuwbouwproject Rentmeester lijkt er te komen

Het ziet er naar uit, dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Westland zal instemmen met het herziene bestemmingsplan voor nieuwbouwproject De Rentmeester in Naaldwijk. Die conclusie kan worden getrokken uit de behandeling van het plan dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte.

Er werden door raadsleden van diverse fracties uiteenlopende vragen gesteld over het plan, maar die brachten de betrokken wethouders niet in het nauw. Er heerste vooral nog verwarring over de vraag of er al overstemming over een aantal bouwkundige aspecten was bereikt met de vereniging van appartementseigenaren van het naastgelegen wooncomplex De Secretaris.

Enkele omwonenden en een belanghebbende winkelier maakten gebruik van het inspreekrecht. Zij zijn niet gerust op de effecten van de komst van een Jumbo Foodmarkt. Die ongerustheid gaat vooral over geluidsoverlast, parkeeroverlast en verkeerschaos op de Secretaris Verhoeffweg. De winkelier vreest negatieve effecten op de omzet voor middenstanders in Naaldwijk en enkele omliggende kernen.

Het plan voor De Rentmeester liep in mei vertraging op, toen de Raad van State het eind vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan op een aantal punten vernietigde. Er werd onder meer geconcludeerd, dat de actuele regionale behoefte aan zo'n Foodmarkt niet goed genoeg was onderzocht. Inmiddels is het plan op onderdelen aangepast.

Op dit moment kent Naaldwijk drie supermarkten: een Albert Heijn bij de Verdilaan, een Jumbo aan de Emmastraat en een Dirk in De Tuinen. Als de Jumbo Foodmarkt eenmaal opent, zal de Jumbo-vestiging aan de Emmastraat dicht gaan, zo is eerder al gezegd. Dit werd dinsdagavond opnieuw verzekerd door wethouder Duijvestijn.

Op dinsdag 12 december zal de gemeenteraad gaan stemmen over het Rentmeesterplan.