Archief
Vimeo

Vimeo

Meer tuinders gebruiken bassin tegen wateroverlast

Steeds meer tuinbouwbedrijven in onze regio doen mee aan het project waarbij hemelwater wordt opgevangen in waterbassins van kassen. Inmiddels zijn tien bedrijven volledig operationeel, bij vier andere bedrijven zijn de nodige voorzieningen inmiddels aangelegd en aangesloten. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Delfland, trekker van het project Rainlevelr (voorheen bekend als Dynamische Inzet Gietwaterbassins).

De bedoeling is dat tuinders voorafgaand aan hevige regenval via een speciaal aangelegde leiding ruimte vrijmaken in hun bassin om het water op te vangen. Het inzetten van de bassins moet de kans op wateroverlast in Westland en Midden-Delfland beperken. Het project startte enkele jaren geleden als proef bij Lans Tomaten in Maasdijk en werd later uitgebreid naar acht en nu dus veertien bedrijven. Het Hoogheemraadschap verwacht eind 2018 verdubbeld te zijn in aantal deelnemers.

Tuinders krijgen bij zware regenval automatisch bericht. Hierin staat ook hoeveel ruimte ze in hun bassin moeten vrijmaken. De aangesloten tuinders komen uit Naaldwijk, 's-Gravenzande, Maasdijk, Kwintsheul, Den Hoorn, De Lier en Poeldijk.