Archief
Think Out Loud via Flickr

Think Out Loud via Flickr

Veel animo voor proef met tiny houses in Naaldwijk

Binnen tien dagen nadat de gemeente Westland had bekendgemaakt dat er ruimte is voor drie zogeheten tiny houses hadden zich al 26 gegadigden aangemeld. De termijn om zich aan te melden, sluit op 1 december.

Voor mensen die bewust op kleinere voet willen leven in een zelfvoorzienende woning wordt op enkele locaties aan de rand van Naaldwijk ruimte beschikbaar gesteld. Voorwaarden zijn, dat de woning maximaal 32 vierkante meter groot is, makkelijk te verplaatsen is en zelfvoorzienend is op het gebied van water en energie (zonnepanelen).

De gemeente wil deze locaties voor een periode van maximaal tien jaar verhuren. Geïnteresseerden moeten het tiny house zelf aanschaffen of bouwen. Het soort of type woning is vrij, maar de hoogte is maximaal één woonlaag en de woning moet van hout zijn.

Alle geïnteresseerden krijgen medio december een uitnodiging voor een gesprek.