Archief

Bouwen in Midden-Delfland sneller en eenvoudiger

Bouwen en verbouwen wordt voor een deel van de inwoners van Midden-Delfland een stuk eenvoudiger. In het nieuwe welstandsbeleid, dat sinds kort voor inwoners ter inzage ligt, zijn nieuwe regels voor de meeste woonwijken en bouwterrein versoepeld. In de historische dorpskern en het groene buitengebied worden de regels juist strenger.

Wie een bouwplan indient voor een van de bedrijventerreinen of in een woonwijk, moet er vooral voor zorgen dat het plan geen afbreuk doet aan de 'basiskwaliteit' van de openbare ruimte. Voorafgaand aan de vergunningverlening vindt alleen een toets of een bespreking plaats. Op deze manier kan het traject van plan naar realisatie sneller worden doorlopen.

In dorpscentra en het buitengebied is het volgens het college van B en W dat de kwaliteit en uitstraling behouden blijft. De criteria in de welstandsnota sturen aan op een zorgvuldige inpassingen van bouwplannen in deze gebieden. De Welstandsnota ligt tot en met 29 december ter inzage.