Archief
Google Streetview

Google Streetview

Lichte stijging waterschapsbelasting in 2018

Huishoudens in onze regio gaan in 2018 iets meer betalen aan waterschapsbelasting. Hoewel de zuiveringsheffing met 93,50 euro gelijk blijft aan het tarief van dit jaar, gaat de watersysteemheffing met 1,5 procent omhoog: van 119,67 naar 121,47 euro per huishouden. Dat heeft het Hoogheemraadschap van Delfland bekendgemaakt.

Delfland gebruikt de inkomsten van de waterschapsbelasting mede om de schuldenlast af te bouwen, maar ook voor investeringen in het watersysteem. "In een regio die door de ligging en nog steeds toenemende bebouwing extra kwetsbaar is voor hevige neerslag is het zaak te blijven investeren en te werken aan verbeteringen. Niet alleen in het watersysteem van sloten en vaarten en afvoercapaciteit van regenwater, maar met maatregelen in de openbare ruimte en particuliere grond."

Categorieen:
Economie