Archief

Subsidie voor duurzame maatregelen verenigingen Midden-Delfland

Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in Midden-Delfland kunnen de komende twee jaar subsidie krijgen voor duurzame maatregelen. De gemeente stelt daarvoor over 2018 en 2019 in totaal 200.000 euro beschikbaar. De gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem met dit voorstel in.

Het gaat om maatregelen waardoor duurzame energie wordt opgewekt en kan worden bespaard op het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2 wordt verlaagd. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, kleine windmolens en LED-verlichting. De subsidie bedraagt 25 procent van het totale investeringsbedrag, met een maximum van 20.000 euro.