Archief
SignBiblio

SignBiblio

Minder regels voor watersteigers

Het wordt voor inwoners van onze regio binnenkort makkelijker om een steiger of vlonder aan te leggen bij hun woning. Het hoogheemraadschap van Delfland gaat de regels hiervoor versoepelen. Daardoor is straks niet altijd meer een vergunning nodig.

In de toekomst hoeven initiatiefnemers alleen nog maar vooraf een melding te doen van het bouwen van specifieke steigers, vlonders of afmeerpalen. Zo heeft Delfland wel in beeld waar gebouwd wordt en kan snel gezien worden of de steiger geen obstakel voor het watersysteem vormt.

Problemen kunnen onder meer ontstaan bij het plaatsen van een steiger in de buurt van een gemaal (veroorzaakt een hogere stroomsnelheid) of bij een vispaaiplaats.

Aan welke criteria een steiger moet voldoen om zonder vergunning gebouwd te mogen worden, is te zien in de nieuwe Algemene Regel. Deze ligt tot en met 27 december ter inzage in het Gemeenlandshuis in Delft. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Categorieen:
Algemeen