Archief

Gewijzigd plan De Rentmeester klaar voor Westlandse gemeenteraad

De Westlandse gemeenteraad moet zich opnieuw uitspreken over het bestemmingsplan De Rentmeester in Naaldwijk. Op onderdelen is het plan aangepast om te voldoen aan een uitspraak van de Raad van State in mei dit jaar. Die vernietigde het raadsbesluit over het bestemmingsplan, onder meer omdat de behoefte aan een grote supermarkt niet goed was aangetoond en omdat er te veel onduidelijkheid was over het aantal parkeerplaatsen.

Naast winkelcentrum De Tuinen moet een Jumbo Foodmarkt van 3.750 vierkante meter met een parkeergarage komen en boven deze winkel bijna vijftig appartementen. De eigenaar van De Tuinen en een reeks winkeliers en omwonenden verzetten zich tot aan de Raad van State tegen de komst van de megasuper en kregen op enkele punten gelijk.

De gemeente heeft een nieuw rapport laten opstellen om aan de bezwaren van de Raad van State tegemoet te komen. De conclusie in dat rapport is, dat er in Westland plek is voor de foodmarkt. Daarbij wordt onder meer ingecalculeerd dat de huidige Jumbo aan de Naaldwijkse Emmastraat dicht gaat als de foodmarkt open gaat. Die situatie blijft gehandhaafd tot het huurcontract in 2027 afloopt. En dan zou er, door de verwachte groei van het inwonertal in Westland, ruimte voor opnieuw een super in de Emmastraat zijn.

'Aantrekkende werking voor centrum'

Dat neemt volgens de opstellers van het rapport niet weg, dat de omzetverwachting van de Jumbo Foodmarkt deels ten koste zal gaan van het gevestigde winkelaanbod, supermarkten voorop. De megasuper kan in eerste instantie tot enige toename van de leegstand leiden, maar dat zal heel snel als gevolg van de bevolkingstoename worden weggewerkt, zo verwachten de opstellers.

Bovendien zal volgens hun prognose de foodmarkt een aantrekkende werking hebben op het centrum van Naaldwijk, waaronder De Tuinen.

Het vernieuwde bestemmingsplan is op onderdelen aangepast aan ingediende bezwaren. Zo is het vloeroppervlak van de winkel gemaximeerd op 3.750 vierkante meter, waar in het oude plan nog een uitbreiding mogelijk was gemaakt. Ook is een vorm van horeca en dienstverlening op de eerste verdieping niet meer toegestaan.

Parkeren

Wat betreft het parkeren, voorziet het gewijzigde bestemmingsplan in 276 parkeerplaatsen: 261 in de parkeergaragen, 11 aan de Simon van Slingerlandtstraat, 3 aan de Willem van Hooffstraat en 1 aan de Patijnenburg. Daarmee wordt volgens de gemeente ruimschoots voldaan aan de norm die in het verkeers- en vervoersplan wordt vereist: 251 parkeerplaatsen.

Het nieuwe voorstel komt op maandag 20 november aan de orde in een zogeheten Raadsinformatieavond en op dinsdag 28 november in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. Er wordt op gemikt om in de raadsvergadering van 12 december een besluit te nemen.