Archief
Google Streetview

Google Streetview

'Zoek andere invulling voor Hoornbloem'

Wethouder De Goede van Midden-Delfland moet op zoek naar een betere invulling voor zalencentrum De Hoornbloem in Den Hoorn. In verband daarmee mag het contract met de huidige uitbater Optisport met niet meer dan 1 of 2 jaar worden verlengd, in plaats van de beoogde vijf jaar. Dat is de uitkomst van een motie van de PvdA die dinsdagavond raadsbreed werd ondersteund.

De fractie toonde zich eerder al ontevreden over Optisport en wil onder meer dat er meer werk wordt gemaakt van de horeca-aspecten. Ook de huisartsenpost en het huiskamerproject van Stichting Welzijn, waar ouderen elkaar wekelijks kunnen ontmoeten, zouden er volgens de raad een plekje moeten krijgen.

Wethouder De Goede liet in haar beantwoording weten: "Een korter contract is mogelijk, maar hoe kortere contracten je afspreekt, hoe minder degene die het contract moet uitvoeren geneigd is erin om te investeren." Dat weerhield de raad er echter niet van om unaniem vóór de motie te stemmen.