Archief
Google Streetview

Google Streetview

Maximaal 325 woningen in nieuwbouwlocatie Rijnvaart

Er worden maximaal 325 woningen gebouwd in de 's-Gravenzandse nieuwbouwlocatie Rijnvaart. Er komen vooral eengezinswoningen. Ook het appartementencomplex Mipatio, 42 appartementen rondom een binnentuin, komt in Rijnvaart te staan. Woensdag 15 november organiseren gemeente Westland en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan.

Het plangebied Rijnvaart is na Dijckerwaal en Vlindertuin het derde deelplan van Waelpark. Het ligt aan de oostzijde van 's-Gravenzande en wordt globaal begrensd door de Rijnvaartweg, de Poelwatering en de Nieuwe Vaart. De toekomstige woonwijk wordt voor autoverkeer bereikbaar vanaf de Rijnvaartweg. De bestaande woningen langs Nieuwe Vaart en Poelkade zijn in het plan opgenomen.

Iedereen kan op woensdag 15 november tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen bij ONW aan Tiendweg 10 in Naaldwijk, om de plannen in te zien. Medewerkers van de gemeente en ONW zijn deze avond aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De inloopavond is geen verkoopavond. Het ontwerpbestemmingsplan Rijnvaart ligt tot en met 14 december ter inzage.