Archief

PvdA verontwaardigd over antwoord Houtenbos

PvdA Midden-Delfland is zeer verontwaardigd over de houding van wethouder Piet Houtenbos tijdens een commissievergadering dinsdagavond. De partij stelt dat de wethouder heeft geweigerd om informatie te delen met de raad en eist voor donderdag 12.00 uur alsnog antwoord op de gestelde vraag.

De sociaaldemocraten willen weten welke opdracht het college van B en W exact heeft gegeven aan onderzoeksbureaus om te achterhalen welke kansen er zijn voor de exploitatie van het voormalige gemeentehuis van Maasland, onder de noemer Maeslanthuis. In dat huis zou volgens onder meer de PvdA ruimte moeten zijn voor cultuur, ontmoeten en werken.Wethouder Houtenbos stelt dat de opdracht tot stand is gekomen in overleg met de twee betrokken onderzoeksbureaus en dat die opdracht te lezen is in de rapporten die dinsdag naar de raadsleden zijn verstuurd. Maar daar ging Snethlage niet mee akkoord, zij wilde per se weten welke opdracht het college exact heeft gegeven aan die bureaus, maar Houtenbos heeft zijn antwoord niet aangepast.Ook burgercommissielid Gert-Jan van Dooremaal van de VVD vroeg nog eens waarom wethouder Houtenbos niet gewoon wilde zeggen welke opdracht het college exact heeft meegegeven. Toen daar wederom eenzelfde antwoord van Houtenbos op kwam, riep Van Dooremaal duidelijk geïrriteerd dat hij in de notulen opgenomen wilde hebben dat de wethouder geen antwoord heeft gegeven en dat Houtenbos niet bereid is om de stukken met de exacte formulering op te sturen.

De voorzitter ging daarmee akkoord, maar daar kwam weer protest op van OGP-fractievoorzitter Sonja Smit. Zij stelde dat er wel degelijk een antwoord is gegeven door de wethouder, alleen niet het antwoord dat de PvdA wilde horen. Volgens Smit is niet gek dat een opdracht tot stand komt in een overleg. Er is niet meer dan dat, betoogde ze.