Archief
Archieffoto WOS Media

Archieffoto WOS Media

Opnieuw bezorgdheid omtrent locatie oude Dalton Mavo

Er zijn opnieuw zorgen rondom de locatie van de oude Dalton Mavo aan de Hendrik van Naaldwijkstraat in Naaldwijk. Begin vorig jaar leek het starten van woningbouw in zicht te zijn, maar de projectontwikkelaar die er toen mee bezig was, heeft inmiddels afgehaakt. Reden voor de VVD-fractie in de Westlandse gemeenteraad om vragen in te dienen bij het college van B en W.

Het complex staat nu al ruim negen jaar leeg en verpaupert zienderogen. Het is een bouwval en de tuin is overwoekerd. "Genoemde zaken doen geen goed aan de omgeving", aldus de liberalen.

In januari 2016 werd bekend, dat de Bouhuisen Groep vergevorderde plannen voor gevarieerde woningbouw op die locatie had. Daarna werd het stil. Op 20 oktober kregen omwonenden een brief van deze projectontwikkelaar. Bouhuisen verklaart er met andere betrokken partijen niet uitgekomen te zijn en niet meer deel uit te maken van dit project.

De VVD wil van B en W weten, waar de schoen wringt. "Wat is de intentie van de huidig betrokken partijen? En op welke termijn hebben zij plannen?", vraagt de fractie.

En zou het college aan de betrokken partijen willen vragen om de omgeving (gebouw en tuin) te verzorgen, teneinde de openbare veiligheid, zeker gezien de aanstaande jaarwisseling, te waarborgen. Wie is er verantwoordelijk voor het groenonderhoud en het tegengaan van verpaupering?, wil de VVD nog weten.