Archief
Archief Google Streetview

Archief Google Streetview

NAM onderzoekt opkomend aardgas op voormalige locatie Molenslag

Op de voormalige winningslocatie van de NAM op het terrein bij de Molenslag in Monster komt, in zeer kleine hoeveelheden, aardgas uit de diepe ondergrond naar boven. De gemeten hoeveelheden vormen geen risico voor de omgeving, aldus de NAM, die wel tot een grondig onderzoek heeft besloten. Voor de omwonenden is er komende vrijdagavond een inloopbijeenkomst in De Noviteit.

In een brief aan omwonenden wordt gesteld, dat de gemeten hoeveelheden overeenkomen met 1 tot 2 liter per dag; ter vergelijking een koe 'produceert' ongeveer 480 liter methaan per dag. Komende dinsdag wordt een gedeelte van het terrein met hekken afgezet. Daarbinnen gaat de NAM een gedeelte afgraven. "Er wordt met een hijskraan een betonnen zogeheten boorkelder geplaatst om het gat open te houden en de vervolgwerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren", aldus de NAM in de brief aan de omwonenden.

Vertraging woningbouw

Een directe consequentie van dat nadere onderzoek is, dat de op deze locatie voorziene bouw van 19 woningen forse vertraging zal oplopen, zei wethouder Duijvestijn woensdagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Enige 'hit' op 29 locaties

Op de bewuste locatie heeft de NAM in het verleden twee putten (Monster-1 en Monster-2) geboord. Met de Monster-1 put is in de jaren vijftig tot tachtig olie gewonnen en de Monster-2 put heeft gas geproduceerd. In de jaren negentig zijn de putten volgens de wettelijke regels afgesloten en opgeruimd .

Recentelijk heeft de Universiteit Utrecht (UU) een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het grondwater bij oude gas- en oliewinningslocaties in heel Nederland. Voor dit onderzoek heeft de UU op 29 oude gas- en oliewinningslocaties metingen in de ondiepe ondergrond uitgevoerd, waarvan 21 voormalige NAM-locaties. Op geen van de locaties zijn verontreinigingen aangetroffen, behalve bij deze vroegere NAM-locatie.

Op deze plek hebben de onderzoekers op 2 meter onder de oppervlakte methaan aangetroffen. De UU heeft NAM over de voorlopige resultaten geïnformeerd. NAM heeft de definitieve resultaten van het onderzoek niet afgewacht en is zelf op de locatie gaan meten om de resultaten te kunnen verifiëren en te onderzoeken om wat voor een soort methaan het gaat; moerasgas (natuurlijk methaangas dat op veel plekken in Nederland in de ondiepe ondergrond aanwezig is), of thermogeen gas (aardgas afkomstig uit een gasreservoir).

Eerdere vervuiling of een lekje?

De NAM heeft in september op twee momenten metingen verricht. De meting van de UU is gereproduceerd en er zijn ook extra metingen verricht. Uit de resultaten van de metingen is geconcludeerd dat er inderdaad sporen van methaan in de ondiepe ondergrond aanwezig zijn. En er is met zekerheid te zeggen dat het thermogeen gas is (afkomstig uit de diepe ondergrond) en dat de aanwezigheid van dit gas een relatie kan hebben met de voormalige activiteiten.

Op dit moment is het onduidelijk of het gaat om een eerdere grondvervuiling door aardgas, wat makkelijk op te ruimen is, of dat er nog een kleine toestroom plaatsvindt uit de in het verleden afgesloten put. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen, aldus wethouder Duijvestijn in een memo aan de gemeenteraad.

Categorieen:
Monster Algemeen