Archief

Streekhistorie: De Bloemenveiling(en) in het Westland

In het Westlands Museum is nu een tijdelijke tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de Westlandse tuinbouwveilingen. In het kader van deze tentoonstelling dit uitgebreide verhaal over de Westlandse bloemenveilingen.

De bloemenveiling in het Westland is op 2 maart 1923 opgericht in Poeldijk, met als officiƫle naam "Centrale Westlandsche Snijbloemenveiling". Het initiatief tot oprichting van de veiling werd genomen door enkele leden van de "Vereeniging van Westlandsche Bloembollenkweekers". De toenmalige voorzitter van de vereniging van bloembollenkwekers, Jac. Van den Berg uit Maasdijk, werd de eerste voorzitter van de "Centrale Westlandsche Snijbloemenveiling".

Bloemenveiling in de Hofstraat te Honselersdijk, 1927

De eerste veilingen werden gehouden in de "Fruit- en Groentenveiling Poeldijk". De bloemenveiling kon hier voorlopig terecht op maandag, woensdag en vrijdag. Het bestuur van de groenteveiling had echter wel als voorwaarde gesteld dat men zo snel mogelijk moest proberen een eigen ruimte te zoeken. Als de aanvoer van groenten en fruit in de zomermaanden zou toenemen dan was het niet meer mogelijk om de bloemen nog te veilen. In mei van 1923 was het al zo ver en kon men de bloemen niet meer in de veilinghal uitstallen, noodgedwongen gebeurde dat toen buiten onder de luifel van de aanvoerhal van de groenteveiling. Nog diezelfde maand vertrok de bloemenveiling naar de naast de groenteveiling gelegen conservenfabriek Coverin. Deze fabriek was al kort na de oprichting in 1918 failliet gegaan en de gebouwen stonden leeg. Men had nu wel een eigen gebouw maar verder waren er geen voorzieningen die een goede manier van veilen mogelijk maakte. Zo was er geen afmijntoestel, een zogenaamde veilingklok, en waren er ook geen roltafels om de producten uit te stallen en te transporteren. Door de aanschaf van een tweedehands afmijntoestel en roltafels werd hier een voorlopige voorziening voor getroffen.

Bloemenveiling aan de Dijkweg te Honselersdijk, 1931

Ideaal was deze situatie niet en toen men in 1927 de oude groenteveiling van Honselersdijk kon aankopen verhuisde de bloemenveiling naar Honselersdijk. Dit gebouw, dat gelegen was aan de Hofstraat in Honselersdijk, was al snel te klein en er werden plannen ontwikkeld om een nieuwe veiling te bouwen. De gemeenten Monster en Naaldwijk hadden beide belangstelling om de nieuwe veiling binnen hun grenzen te krijgen en stelden hiervoor grond en faciliteiten beschikbaar. Het aanbod van de gemeente Naaldwijk was financieel gezien het meest aantrekkelijk, bovendien wilde Naaldwijk bij het terrein aan de Dijkweg in Honselersdijk ook nog een gebied reserveren, direct grenzend aan het veilingterrein, voor eventuele uitbreiding in de toekomst. Die uitbreidingsmogelijkheid was er niet voor het gebied dat de gemeente Monster aanbood, namelijk het terrein bij de Leuningjes in Poeldijk.

Bloemenveiling Het Westland te Poeldijk, 1932

Op de ledenvergadering van de bloemenveiling werd dan ook besloten om te kiezen voor het aanbod van de gemeente Naaldwijk. Op 3 november 1931 werd het nieuwe veilinggebouw aan de Dijkweg te Honselersdijk in gebruik genomen. Niet iedereen was het hiermee eens want een grote groep kwekers wilde een bloemenveiling in Poeldijk. Zij splitsten zich af en in 1932 werd in Poeldijk 'Bloemenveiling Het Westland' geopend. Deze veiling is echter niet tot ontwikkeling gekomen en in 1970 opgeheven.

De afmijnzaal van de bloemenveiling aan de Dijkweg te Honselersdijk, 1931

De veilinghal is blijven staan en later verbouwd tot sociaal-cultureel centrum de Leuningjes. Over dit sociaal-cultureel centrum de Leuningjes is de laatste tijd nogal wat commotie ontstaan. Door aanwezigheid van asbest kan het gebouw nu niet meer gebruikt worden en de vraag is nu gaan we het gebouw afbreken en een nieuw sociaal-cultureel centrum bouwen, of gaan we het asbest saneren en de Leuningjes verbouwen en moderniseren naar de eisen van de huidige tijd. Met enige fantasie is de bloemenveiling nog in het huidige gebouw te herkennen. De grote zaal van de Leuningjes bestaat in de kern nog uit de veilinghal van Bloemenveiling Het Westland.

De uitdeelhal van de Bloemenveiling aan de Dijkweg te Honselersdijk, 1975

Door de enorme uitbreiding van de bloementeelt in het Westland maakte de bloemenveiling C.C.W.S een grote groei door. Na de afschaffing van de teeltvergunningen voor de bloementeelt in 1967 gingen steeds meer Westlandse tuinders bloemen telen en dat was te merken in de aanvoer en omzet van de bloemenveiling. Om die groei van de bloemenaanvoer te verwerken werd het gebouwencomplex steeds verder uitgebreid. De tuinbouwgebieden bij de Strijplaan en de Hertenlaan, de ijsbaan en het gemeentelijk zwembad werden aangekocht en door de veiling bebouwd. Het water de Strijp moest zelfs worden omgelegd om een zo economisch mogelijk bouwterrein te verkrijgen. In 1990 fuseerde men met bloemenveiling Berkel e.o. en werd de naam van de veiling veranderd in Bloemenveiling Holland. Het gebouwencomplex werd verrijkt met een zilverkleurige kantoortoren van 12 verdiepingen, het "Fleurcenter". In 2002 fuseerde de Bloemenveiling Holland met veiling Flora in Rijnsburg en werd de naam Flora Holland. In 2008 ging Flora Holland samen met de bloemenveiling in Aalsmeer (VBA) en zo ontstond door deze fusie de grootste bloemenveiling ter wereld met als naam Royal FloraHolland. Deze veiling heeft diverse vestigingen in Nederland waarvan die in Naaldwijk (Honselersdijk) en Aalsmeer de grootste zijn.

Royal FloraHolland, vestiging Naaldwijk (Honselersdijk) aan de Middel Broekweg, 2010

Door de uitbreiding sinds het jaar 2000 met het 'Trade Parc Westland' aan de overkant van de Middel Broekweg in Honselersdijk is er een gigantisch veilingcomplex ontstaan. Door de aanleg van de veilingroute in 1998 heeft het complex een goede aansluiting op het internationale wegennet gekregen.

Auteur: Ton Immerzeel van het Westlands Museum