Archief
Locatie ISW-aan Madeweg in Monster - foto Google Streetview

Locatie ISW-aan Madeweg in Monster - foto Google Streetview

College in gesprek met Lidl over verhuizing in Monster

Er worden door het Westlandse college van burgemeester en wethouders nog gesprekken gevoerd met supermarktketen Lidl over de haalbaarheid en wenselijkheid van de verplaatsing van de huidige supermarkt in Monster naar de locatie van ISW Madeweg. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die GemeenteBelang Westland (GBW) eerder stelde aan het college.

De fractie onder leiding van Remmert Keizer is van mening dat er gezien de leegstand in het centrum van Monster geen nieuwe winkelpanden ontwikkeld moeten worden buiten het centrum. Het college is het daar in principe mee eens, maar zegt wel dat uitzonderingen mogelijk zijn en dat dit per locatie en per ontwikkeling beoordeeld moet worden.

De partij wilde weten of de locatie ook kan worden omgebouwd tot appartementen voor jongeren en starters. "Mocht deze ontwikkeling niet haalbaar of wenselijk zijn dan is het college bereid te onderzoeken hoe om te gaan met het huidige gebouw of de ontwikkeling van de locatie naar een andere functie", aldus b en w.

GBW wilde verder weten of er een inventarisatie kan worden gedaan naar leegstaande kantoorpanden die voor ombouw in aanmerking komen. Het college zegt actief naar leegstaande panden te kijken, die qua ligging en omvang mogelijk in aanmerking komen voor herontwikkeling. Daarbij wordt wel de opmerking gemaakt dat dit vaak panden zijn, die in eigendom zijn bij marktpartijen, waardoor goed overleg met de eigenaren moet worden gevoerd.

Categorieen:
Monster Westland Politiek