Archief

Elektrisch kattenraster om weidevogels te beschermen

Weidevogelpact Midden-Delfland is een proef gestart om katten te weren uit het broedgebied van weidevogels. Met een raster dat onder stroom staat moet de katten, die bij aanraking een lichte schok krijgen, schrik aangejaagd worden.

In de Duifpolder is dit jaar het eerste stuk weiland, op initiatief van de eigenaar, afgezet met een 'elektrisch net'. De proef lijkt al meteen resultaat op te leveren. De boer heeft na het plaatsen van het raster geen kat meer in zijn weiland gezien. Op het omheinde stuk broeden nu geen vogels meer, maar staan wel veel bloemen en kruiden. "Hopelijk zorgt de hernieuwde rust achter het raster ervoor dat de vogels terugkeren en weer tussen de bloemen gaan broeden, waar hun kuikens veel insecten kunnen vinden'', aldus de boer.

Populatie daalt

Het gaat slecht met de oer-Hollandse boerenlandvogels zoals de grutto en de kievit. Al jarenlang daalt het aantal broedende weidevogels in Nederland. Het aantal grutto's is de in de laatste vijftien jaar zelfs met 60 procent achteruit gegaan.

Weidevogelkuikens hebben het moeilijk. Voedsel zoeken in hoog en dicht gras kost ze vaak meer energie dan ze krijgen van de paar insecten die er te vinden zijn. Door het voedseltekort worden te weinig kuikens volwassen om de weidevogelpopulatie in stand te houden. Van vogels als kieviten, grutto's en tureluurs lopen de aantallen in Midden-Delfland daarom al jaren terug.

Eigen maatregelen

Kattenbezitters kunnen meehelpen het aantal vogels dat wordt opgegeten te verminderen. De oproep van het Weidevogelpact Midden-Delfland is om in het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juni de kat zo veel mogelijk binnen te houden. Ook de kat een belletje om de hals binden, waarschuwt vogels voor zijn komst. "Alle beetjes helpen", stelt het pact.