Archief

Ecologische verbinding tussen Vlaardingse Vlietlanden en Ackerdijkse Plassen

Om een aantal bedreigde diersoorten in Midden-Delfland te helpen, wordt er een ecologische verbindingszone aangelegd tussen de natuurgebieden Vlaardingse Vlietlanden en Ackerdijkse Plassen. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van de Provincie Zuid-Holland hiervoor een schetsontwerp gemaakt, die 16 maart te zien is in een tentoonstelling in natuurcentrum De Boshoek in Schiedam.

Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken. Dit kunnen bijvoorbeeld stroken met poelen langs een vaart zijn, brede grasranden langs wegen of wegaanpassingen om risico's voor overstekend wild uit te sluiten.

Een van de bedreigde diersoorten die baat zou moeten hebben bij de nieuwe verbinding is de Noordse woelmuis. Deze muis leeft nu nog geïsoleerd op de Vlaardingse Vlietlanden, maar kan door de nieuwe verbinding zijn leefgebied uitbreiden. De verbindingszone loopt ook door tot de recreatiegebieden Woudhoek en Holierhoek.