Archief
Signbiblio

Signbiblio

Midden-Delfland heeft een armoedebeleid

De gemeente Midden-Delfland gaat zich inzetten om armoede onder inwoners zoveel mogelijk te beperken. De meerderheid van de gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het armoedebeleid, waarbij de oorzaken en directe gevolgen van armoede beïnvloed moeten worden.

Met dit beleid, dat geldt voor de periode van 2017 tot en met 2019, wil de gemeente onder meer langdurige schulden voorkomen, gezond financieel gedrag bevorderen en armoede bij kinderen en jongeren verminderen. Zo biedt de gemeente inwoners met een laag inkomen al een Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAV) aan, maar het streven is dat deze een groter bereik krijgt bij hen die deze nodig hebben.Daarnaast wil de gemeente de komende jaren actief inzetten om regelingen als het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds meer bekend te maken. Ook moeten aanvraagprocedures versimpeld worden, bijvoorbeeld door het bundelen van regelingen.

In Midden-Delfland leeft 2,4 procent van de bevolking van een inkomen lager dan of gelijk aan 110 procent van het sociaal minimum. Dat percentage is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde van 10 procent. Daarnaast groeit 2,8 procent van de jongeren in de gemeente op in een gezin met een minimuminkomen.

Tijdens de raadsvergadering werd gesteld dat er in het beleid rekening gehouden moet worden met een inkomensgrens van 120 procent van het sociaal minimum voor het verstrekken van de CAV. De oppositiepartijen Mijn Partij, VVD, Fractie Snethlage en PvdA gingen daarnaast niet akkoord met een deel van de financiering van het armoedebeleid, maar dit amendement werd verworpen.