Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Vragen over woningtoewijzing in Dijckerwaal 2

De fractie van LPF Westland maakt zich zorgen over de toepassing van het woningtoewijzingsysteem van de gemeente Westland. Aanleiding daartoe vormen de ontwikkelingen in nieuwbouwwijk Dijckerwaal tussen 's-Gravenzande in Naaldwijk, met name nu Dijckerwaal 2 in uitvoering komt.

In een toelichting op vragen aan het college van B en W, wijst de LPF op het gemeentelijke register waarin inwoners - tegen betaling (2016: 18,30 euro) - ingeschreven staan om voorrang te krijgen bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Hoe langer men ingeschreven staat, hoe meer kans men maakt op toewijzing van een woning.

"Dat is echter niet altijd het geval", stelt de LPF. "Eind 2014 heeft de fractie van GBW vragen gesteld over de toewijzing van woningen in Dijckerwaal 1. De woningen zouden door middel van loting worden toegewezen. Uiteindelijk is de helft van de woningen toegewezen op basis van het gemeentelijke inschrijvingsregister en de andere helft door middel van loting", blikt de fractie terug.

Bij loting wordt geen rekening gehouden met een binding aan het Westland of het aantal jaren dat iemand ingeschreven staat. "Dat vinden wij onrechtvaardig", aldus de LPF.

Sociale koopwoningen

Recentelijk is het bestemmingsplan Dijckerwaal 2 onherroepelijk vastgesteld. De fractie wijst er op, dat in genoemd bestemmingsplan is opgenomen dat daar 48 sociale koopwoningen (tot 188.000 euro) worden gerealiseerd. "Op de website van de ontwikkelaar van Dijckerwaal 2, VORM, wordt echter gesproken over de realisatie van woningen vanaf 200.000 euro", aldus de LPF.

De fractie wil onder meer weten of VORM de enige ontwikkelaar in Dijckerwaal 2 is. Ook of er voor deze wijk al gesproken is over het toewijzen van de woningen en zo ja, wat de stand van zaken is?

"Zijn er nog andere soortgelijke nieuwbouwprojecten in ontwikkeling waarin de manier van woningtoewijzing niet door middel van het woninginschrijvingsysteem van de gemeente gaat?", vraagt de LPF. "Zo ja, welke zijn dit en wat is de afweging geweest om hiervan af te wijken?", is de vervolgvraag in dit verband.