Archief
Flickr-jonbgem CC

Flickr-jonbgem CC

Subsidie mogelijk voor verduurzamen Hoekse clubhuizen

Hoekse verenigingen met een eigen sportaccommodatie komen in aanmerking voor verduurzamingsmaatregelen van de gemeente Rotterdam. Door middel van een subsidie op energiebesparende maatregelen hoopt de gemeente dertig procent te besparen op energiekosten.

De gemeentelijke subsidie is een aanvulling op de rijkssubsidie op de aanschafkosten van energiebesparende voorzieningen. De gemeente sluit hierop aan door subsidie op de installatiekosten (met name arbeidskosten) te verstrekken.

Als het rijksbudget voor deze maatregelen op is en er wel op tijd een aanvraag voor de subsidie is gedaan, verstrekt de gemeente ook subsidie op de aanschafkosten. Hiervoor is in totaal eenmalig 300.000 euro beschikbaar.

Categorieen:
Duurzaam