Archief
Nel Wilkes

Nel Wilkes

Bestaan van enkele kabels onder Weddebrug niet bekend

Onder de Weddebrug in Maassluis lagen 16 verschillende kabels en leidingen, zo werd geconstateerd tijdens de renovatie. Vooraf was van enkele kabels niet bekend dat ze er lagen, waarvoor ze dienden en wat de staat ervan was. Het uitzoekwerk wat daarbij hoort, heeft voor de vertraging gezorgd bij de renovatie van de brug. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de VSP door het Maassluise college van B en W.

De Nutsbedrijven moesten ter plekke de kabels testen, bekijken en er een paar verwijderen. Tevens is er een zware elektriciteitskabel aangetroffen die niet zomaar uitgeschakeld kon worden. In de buurt van deze kabel mocht niet gewerkt worden als deze nog in bedrijf was. Allemaal reden voor vertraging.

Het testen en verwijderen van de kabels was bewust niet in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen omdat de aanwezigheid en de staat van de kabels pas tijdens de uitvoering onderzocht kon worden, zo schrijft het college. De reden dat de brug niet in 2015 is vervangen, zoals de bedoeling was, komt door een beschermde varen die op de brug groeide en moest worden verplaatst. De financiering ervan is opgenomen in het investeringsplan van 2014.

De werkzaamheden aan de brug duurden ongeveer drie weken langer dan gepland.

Categorieen:
MaassluisPolitiek