Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Westland: deel gele straatstenen slijt te snel

Een deel van de gele straatstenen die gebruikt zijn bij de vernieuwing van kruispunten in Westlandse kernen vertoont sporen van versnelde slijtage. Dit is gebleken uit technisch onderzoek door een onafhankelijk bureau, zo meldt de gemeente Westland. Bij de betreffende kruispunten staan sinds half oktober waarschuwingsborden.

Uit eerdere metingen van de gemeente was al gebleken dat een bepaalde serie geleverde stenen niet aan de gestelde kwaliteitsverwachtingen voldoet. "Ten tijde van de aanleg werd voldaan aan de gestelde normen", aldus de gemeente. "De slijtage is ontstaan na ingebruikname van de betreffende wegen door het verkeer."Laboratorium


De komende maanden worden laboratoriumproeven verricht om de oorzaak van deze versnelde slijtage te achterhalen. Daarnaast monitort de gemeente op meerdere kruispunten de kwaliteit van de stenen met meetapparatuur. Indien nodig, worden tijdelijke maatregelen getroffen, zoals het stralen van deze stenen. Deze straalwerkzaamheden hebben inmiddels plaatsgevonden op de betreffende kruispunten in Het Tolland in Wateringen en in Poeldijk.

Als structurele maatregel worden de kruispunten in Het Tolland en in Poeldijk begin volgend jaar vervangen. Wat er bij de andere kruispunten gebeurt, wordt later bepaald wanneer meer resultaten van de proeven bekend zijn.

Andere kleuren

De gemeente heeft ook andere kleuren bestrating getest. Deze bestrating blijkt te voldoen aan de kwaliteitsnormen (ook na ingebruikname) en laat geen patroon zien van versnelde slijtage.