WOS
Archief

2 miljoen nodig voor buitenruimte gemeentehuis

De gemeente Westland heeft zo'n 2 miljoen euro nodig voor de buitenruimte bij het nieuwe gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad. Dat geld is bedoeld om naast het kantoor parkeerplaatsen met groenvoorziening mogelijk te maken.

Het college van B en W laat dit weten in een memo aan de gemeenteraad over de voortgang van de bouw van de twee gemeentehuizen. Voor Westland Verstandig is dat aanleiding om vragen te stellen. Zo wil de fractie weten of de extra kosten gevolgen heeft voor de gebruiksvergoeding, die de gemeente jaarlijks aan de bouwer moet betalen.

De aangekondigde uitbreiding komt na een oproep van GemeenteBelang Westland tijdens de begrotingsbehandeling in november. Fractievoorzitter Keizer wees toen op de braakliggende grond aan de Laan van de Glazen Stad en deed de suggestie die in te richten "als parkeerplaats, groen of noem maar iets, maar niet in zandhopen en een rommelig aangezicht".

Naar aanleiding van het memo wil Westland Verstandig verder weten of de nieuwe gemeentehuizen wel op 1 juli 2017 in gebruik kunnen worden genomen. Volgens de fractie is eerder gemeld dat de verhuizing op die datum zou zijn afgerond, maar in het memo wordt geschreven dat op 1 juli de panden worden opgeleverd. "Waarna de gemeente de panden zo snel mogelijk zal betrekken."

Ten slotte wil Westland Verstandig ook weten wat de personele gevolgen zijn van het samenbrengen van alle gemeenteambtenaren. De fractie is van opvatting dat dit "absoluut niet mag leiden tot gedwongen ontslagen".

Categorieen:
WestlandPolitiek