WOS
Archief

Fred van der Ende

Vragen over consequenties uitbreiding ISW Gasthuislaan

GemeenteBelang Westland (GBW) wil graag inzicht krijgen in de consequenties van de voorgenomen uitbreiding van het schoolgebouw van ISW-Gasthuislaan in 's-Gravenzande. Aan het college van B en W van Westland is onder meer gevraagd, wat dit voor de parkeerdruk in de omgeving betekent.

Het geldende bestemmingsplan biedt ruimte om een derde laag op de bestaande school te bouwen. Maar wat betekent dit voor de direct omwonenden?, vraagt GBW zich af. "De ISW-school wordt met een derde bouwlaag 50 procent vergroot ten opzichte van het huidige gebouw. Daar zit aan vast dat er ook 50 procent meer docenten komen te werken met alle ruimtelijke gevolgen van dien. Als grootste obstakel zien wij het aantal beschikbare parkeerplaatsen", verklaart de fractie.Zij wil verder van het college weten, of er al met direct omwonenden over deze plannen is gesproken. "Mocht dit niet het geval zijn, dan raden wij u aan dat heel snel te gaan doen. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de bewoners aan de Gasthuislaan, maar ook aan de andere zijde, niet gelukkig worden wanneer de overbuurman met 50 procent verhoogd gaat worden."

GBW onderstreept dat zij voorstander is van goede huisvesting van scholen zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Maar voor haar is het wel onduidelijk of de gemeente behalve bij het basisonderwijs ook een verplichting heeft tot het financieren van gebouwen voor het voortgezet onderwijs. Ook daarover wil de fractie helderheid verkrijgen.