WOS
Archief

Provincie trekt 6,5 ton uit voor restauratie rijksmonumenten

Rijksmonumenten moeten behouden blijven en dat kan het beste door leegstaand erfgoed een nieuwe bestemming te geven. Dat vindt de provincie Zuid-Holland en daarom wordt er 650.000 euro uitgetrokken voor maatregelen die de toegankelijkheid van monumenten vergroten en bijdragen aan de verduurzaming.

Eigenaren van rijksmonumenten - of een zelfstandig onderdeel daarvan - kunnen, indien zij subsidie ontvangen voor restauratie in hetzelfde kalenderjaar, een aanvraag voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen indienen. Van 1 april tot 1 juli 2017 kan een aanvraag worden ingediend.

Categorieen:
Politiek