WOS
Archief

Extra vergaderingen over centrumplan Den Hoorn

De gemeente Midden-Delfland houdt in januari extra vergaderingen over het centrumplan voor Den Hoorn. Op dinsdag 3 januari is er een commissievergadering en op dinsdag 17 januari een raadsvergadering. Het enige agendapunt van beide vergaderingen is de vaststelling van het bestemmingsplan voor het centrum.

De extra bijeenkomsten vervangen de geplande vergaderingen van 11 en 24 januari. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om zowel de commissie als de raad toe te spreken aan het begin van de vergadering. Mensen die hier gebruik van willen maken, kunnen zich melden via griffie@middendelfland.nl.De raadsinformatiebijeenkomst van twee weken geleden trok veel belanghebbenden naar het gemeentehuis. Daarin werd voornamelijk de inhoud van de meer dan duizend ingediende zienswijzen besproken en ook de verkeersproblemen die het gevolg kunnen zijn van het nieuwe bestemmingsplan.