WOS
Archief

Google Streetview

Wonen Wateringen gaat zich op heel Westland richten

Wonen Wateringen verruimt haar werkgebied naar de gehele gemeente Westland. De corporatie zegt een grotere verantwoordelijkheid als sociale huisvester te willen nemen, omdat de krapte op de woningmarkt hierom vraagt.

Het voornemen van Wonen Wateringen kan niet los worden gezien van de strategie van Vestia. Laatstgenoemde corporatie wil haar woningbezit in Westland afstoten en bouwt hier geen nieuwe woningen meer. Daarmee is buiten de grenzen van de voormalige gemeente Wateringen momenteel alleen corporatie Arcade echt actief.

De komende jaren zal in Westland de vraag naar sociale huurwoningen verder toenemen. Het gaat daarbij met name om woningen voor senioren, jongeren en 'lagere middeninkomens', aldus Wonen Wateringen.

"Dorps wonen staat bij ons centraal", stelt de nieuwe bestuurder Cihan Daskapan. "In de dorpen is er een grote sociale controle en kent iedereen elkaar. Terwijl de verstedelijking rondom oprukt en Westland ruim 100.000 inwoners telt, voelt Westland zich met de elf kernen nog altijd dorps", aldus Daskapan.