WOS
Archief

Uitbreiding Kwintsheul bij De Driesprong

Het gebied langs De Driesprong in Kwintsheul is de plek, waar volgens het college van B en W van Westland woningbouw in die dorpskern het meest voor de hand ligt. Hier liggen 25 kadastrale percelen en perceelgedeelten waar op termijn uitbreiding van Kwintsheul is te realiseren. Het college heeft besloten een voorkeursrecht op het gebied te vestigen, wat betekent dat de eigenaren hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

In januari van dit jaar vroeg de gemeenteraad om een onderzoek naar bouwlocaties bij de kleine Westlandse kernen. Het college schrijft nu in een raadsinformatiebrief dat een relatief beperkte uitbreiding van Kwintsheul noodzakelijk en verdedigbaar is. Het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden zet de leefbaarheid en de vitaliteit van de kern Kwintsheul onder druk. "Door passende woningbouw kunnen jonge mensen blijven, waardoor de voorzieningen in stand kunnen blijven of zelfs een impuls krijgen", aldus het college.

De nieuwbouwwijk De Ranken langs het Groenepad wordt door veel Heulenaars niet als uitbreiding van de dorpskern gezien. Er werd juist gewezen naar De Driesprong als nieuwbouwlocatie. Het vestigen van het voorkeursrecht is volgens het college gedaan om grondspeculatie te voorkomen en zelf de regie te houden op de woningbouwontwikkeling. Vanuit De Driesprong kan ook een logische ontsluiting op de Mariƫndijk worden gemaakt.

Categorieen:
WestlandPolitiek