WOS
Archief

'Begin maart uitspraak Raad van State over Blankenburgtunnel'

De Raad van State doet over twaalf weken een uitspraak over de komst van de Blankenburgtunnel. Dat vertelde Heleen Paalvast van de Midden-Delfland Vereniging dinsdagmiddag op WOS Radio. De Raad van State boog zich dinsdagmiddag over de kwestie in het bijzijn van milieuverenigingen, waaronder de Midden-Delfland Vereniging.

In de zitting werd de noodzaak van de tunnel besproken alsook de gevolgen ervan voor de natuur. "De huismus en de roerdomp broeden in dat gebied. Die zijn kostbaar genoeg om daarvoor op te komen", aldus Paalvast.

Over zaken als stikstofdepositie moet nog een oordeel geveld worden, voordat de Raad met een uitspraak komt. "De onderzoeken die over de verwachte verkeersdrukte op tafel lagen, stemmen mij in ieder geval optimistisch", blikt Paalvast hoopvol vooruit.

Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging dienden eerder dit jaar een beroep in tegen de beslissing van minister Schultz van Verkeer om de tunnel aan te leggen. Het is hun laatste kans om de tunnel tegen te houden.