WOS
Archief

Signbiblio

Westland stopt 1,3 miljoen in kwaliteitsverhoging peuteropvang

Er wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro uitgetrokken voor een verhoging van de kwaliteit en het betaalbaar houden van de peuteropvang in Westland. De gemeente heeft samen met instellingen van gesubsidieerde peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een plan opgesteld om kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand te stimuleren.

Het geld is dan ook vooral bedoeld voor om pedagogisch medewerkers extra scholing te geven, om een nauwere samenwerking met het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg op zetten en om ouders te betrekken bij de ontwikkelingsstimulering van hun kind.

Het plan van aanpak is gemaakt in door de gemeente Westland samen met Okidoki, Stichting Kwest, Simba/Kabouters, De Lange Keizer en Hummeloord.

Categorieen:
WestlandAlgemeen