Archief

Raad van State buigt zich over Blankenburgtunnel

De Raad van State buigt zich dinsdag 13 december over de Blankenburgtunnel. Het beroep tegen de beslissing van minister Schultz van Verkeer om de tunnel aan te leggen is ingediend door onder meer Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging. Het is hun laatste kans om de tunnel tegen te houden. De uitspraak laat overigens nog wel enkele maanden op zich wachten.

Volgens de organisaties is het noodzakelijk alternatieven te onderzoeken vanwege de negatieve effecten die de Blankenburgtunnel heeft op de leefomgeving. De minister had meer moeite moeten doen om na te gaan of deze gevolgen voorkomen kunnen worden, aldus de organisaties. Bovendien is er geen noodzaak om de tunnel te bouwen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnel verminderen, maar deze onderbouwing blijkt anno 2016 achterhaald.

Moet de weg toch aangelegd worden, dan is volledige ondertunneling een beter alternatief. Daarmee blijven natuur, landschap en leefomgeving veel meer gespaard, zo vinden de organisaties.