WOS
Archief

Oude tuinderswoning in Naaldwijk wordt gesloopt

De bijna tweehonderd jaar oude tuinderswoning aan de Kruisweg 1 in Naaldwijk komt niet op de gemeentelijke monumentenlijst. Sterker nog, het huis zal worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woning.

Dit laat het college van B en W weten in antwoord op vragen van D66. Ook al heeft de historische vereniging Oud Honselersdijk Naaldwijk vastgesteld dat de tuinderswoning zeldzamer is dan de tuinderswoningen die in het verleden op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst, houdt het college vast aan de inventarisatie van historisch waardevolle objecten uit 2007. Toen werd Kruisweg 1 niet beschermingswaardig geacht.

Een onderzoek heeft in 2014 geleid tot een positief antwoord op het initiatief voor sloop en nieuwbouw op dit perceel, aldus het college. De initiatiefnemer heeft vervolgens het perceel en de opstallen aangekocht en begin 2016 een nieuwbouwplan ontwikkeld in overleg met de Welstandscommissie. Voor de bouw van een nieuwe woning is op 27 juli een concrete aanvraag ingediend. "Het opnieuw laten beoordelen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van de woning aan de Kruisweg 1, is met het oog op deze ontwikkelingen wat ons betreft niet meer aan de orde", schrijft het college.

Jolanda Faber van de historische werkgroep laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn over het standpunt van het college. Ze zegt te hopen dat de eigenaar beseft wat de historische waarde van de woning is en kondigt aan dat de vereniging tegen een verleende bouwvergunning bezwaar zal maken.

Overigens heeft de Monumentencommissie van de gemeente Westland kort na de uitzending op WOS TV over de tuinderswoning laten weten positief tegenover een monumentenstatus te staan.