WOS
Archief

Van der Ende Fotografie

Van der Tak bijt van zich af in advertentie

De maat is vol voor burgemeester Van der Tak. Hij heeft een advertentie laten plaatsen in weekblad Het Hele Westland om meerdere uitspraken van fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig tegen te spreken. Van der Tak reageert hiermee op een grote advertentie die deze fractie een week geleden in diezelfde krant plaatste.

Volgens de burgemeester heeft Duijsens de waarheid grof geschonden met uitspraken over de relatie tussen de ontslagen griffier Nico Broekema, de gemeentesecretaris en Van der Tak zelf. Er is de suggestie gewekt dat Broekema ontslagen zou zijn omdat de burgemeester en de gemeentesecretaris niet met de griffier door een deur zouden kunnen, maar die suggestie wil Van der Tak de wereld uit helpen. "De gemeenteraad (en niet de burgemeester en gemeentesecretaris) heeft de griffier ontslagen nadat een onderzoek van de bedrijfsrecherche zaken aan het licht had gebracht die onacceptabel zijn", schrijft de burgemeester.'Voortdurend conflicten opzoeken'

Van der Tak betoogt, dat "iedere fractie het algemeen belang dient vanuit haar eigen opvatting" en stelt dan: "Het verspreiden van onwaarheden en insinuaties, het voortdurend opzoeken van conflicten, draagt hier niet aan bij. Bovendien beschadigt dit gedrag het vertrouwen in en aanzien van de Westlandse politiek. En dat verdient de Westlandse samenleving niet."

Eerder reageerde Van der Tak al via Twitter op de uitlatingen van Duijsens in Het Hele Westland. Duijsens had daarin de burgemeester verweten, dat hij niet boven de partijen staat. "Zijn uitspraken naar onze fractievoorzitter zijn onacceptabel", aldus de fractie, die verwees naar een tweet van Van der Tak waarin deze had gesteld dat Duijsens loog.

In de jongste raadsvergadering had Van der Tak aan de fracties van LPF en Westland Verstandig gevraagd om aan zelfreflectie te doen. "De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet", kaatste Westland Verstandig de bal terug. "Daarom vragen wij de burgemeester dringend om ook aan zelfreflectie te doen". De uitkomst is een advertentie waarin Van der Tak de zaak nog aanscherpt.

Aanvulling:

De verklaring van Vander Tak is inmiddels ook verschenen op de gemeentepagina's in weekblad Groot-Westland en als blog op de website van de gemeente Westland.

Categorieen:
WestlandPolitiek