WOS
Archief

Biologische boeren geen dupe van mestproblemen

De Tweede Kamer heeft woensdag met grote meerderheid een wetswijziging aangenomen waardoor grondgebonden en biologische boeren niet de dupe worden van de mestproblemen in de melkveehouderij. De grondgebonden boer, die genoeg grond heeft om de mest op uit te rijden, zijn koeien buiten te laten grazen en rekening houdt met natuur en weidevogels, kon rekenen op de steun van bijna de gehele Kamer.

De gemeente Midden-Delfland stuurde twee weken geleden een brief naar de Tweede Kamer met de vraag het maatregelenpakket fosfaatreductie aan te passen. De kern van die maatregelen was, dat het aantal koeien landelijk met 175.000 teruggedrongen wordt om de uitstoot van fosfaat te beperken. Volgens de gemeente trof die maatregel naast de intensieve landbouw ook de fijnschalige extensieve biologische en kringlooplandbouw in Midden-Delfland, die juist bijdraagt aan een betere milieukwaliteit."Een belangrijke overwinning voor de grondgebonden en biologische boeren", zegt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, namens de natuur- en milieuorganisaties. "Dit is een uitstekende stap op weg naar een milieuvriendelijke, toekomstgerichte melkveehouderij."