WOS
Archief

Windmolen nabij Maassluis voorlopig van de baan

De meest oostelijk geplande windmolen langs de Nieuwe Waterweg, die het dichtst bij Maassluis zou komen te liggen, komt er zeer waarschijnlijk toch niet. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten om de watervergunning voor die molen in te trekken.

De reden voor het intrekken van de vergunning is, dat het Hoogheemraadschap geen onveilige situaties kan uitsluiten. De gemeente voerde namelijk aan, dat de grond waarop de molen moest komen te staan, instabiel zou kunnen worden, waardoor de molen zou kunnen omvallen, te meer omdat er aan twee kanten water ligt.

De gemeente Rotterdam, die eigenaar van het betrokken grondgebied is, kan nog in beroep gaan tegen het intrekken van de watervergunning. Voor bewoners van appartementencomplex 't Leye Lant is het besluit van Delfland in elk geval goed nieuws. Zij krijgen bij handhaving van het besluit van Delfland namelijk geen schaduw van de windmolens op hun appartementen.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen