WOS
Archief

Persoonsgegevens Midden-Delflanders mogelijk op straat

Gegevens van inwoners en bedrijven van Midden-Delfland liggen mogelijk op straat. Ze staan vermoedelijk op een laptop van een medewerker van een leverancier, die vorige week gestolen werd. De leverancier voerde in 2012 voor de gemeente werkzaamheden uit in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Voor zover bekend, raakt de diefstal zeker tien gemeenten in diverse delen van het land.

"Een kwaadwillende zou misbruik kunnen maken van de gegevens. Het risico hierop is klein, maar misbruik van persoonsgegevens is niet uit te sluiten", meldt de gemeente Midden-Delfland. "Wij raden u aan om alert te zijn op onregelmatigheden in bijvoorbeeld facturen die u ontvangt of bij betalingen om mogelijke identiteitsfraude te kunnen signaleren."

De laptop bevatte mogelijk de volgende gegevens: burgerservicenummer, achternaam en initialen, adres, geboortedatum, KVK-nummer en RSIN-nummer van bedrijven en WOZ-waardes van woningen en bedrijfspanden. Gevoeligere informatie als bankrekeningen, wachtwoorden en inlogcodes kwamen niet in de bestanden voor.

De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding gemaakt bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Aanvullend onderzoek heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de informatie op de laptop.

Wie vermoedt dat er misbruik is gemaakt van zijn of haar persoonsgegevens, kan contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 015 3804111 of via het e-mailadres gemeente@middendelfland.nl