WOS
Archief

Jumbo en verkeersveiligheid centraal in zienswijzen centrumplan

Tientallen belanghebbenden kwamen dinsdagavond af op de raadsinformatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Midden-Delfland over het centrumplan van Den Hoorn. Daarin werd voornamelijk de inhoud van de meer dan duizend ingediende zienswijzen besproken en ook de verkeersproblemen die het gevolg kunnen zijn van het nieuwe bestemmingsplan.

De meer dan duizend zienswijzen zijn voor het grootste gedeelte verkregen door enquĂȘtes van de actiegroep Wijzijnhetzatnu. In die beschouwingen bleek vooral de onvrede over de komst van supermarkt Jumbo naar voren te komen. In de andere zienswijzen lag de nadruk op parkeervoorzieningen en verkeersveiligheid.

Het Delftse onderzoeksbureau Mobycon heeft de afgelopen maanden een second opinion verricht naar het verkeersplan. Daarover is dinsdagavond onder meer naar voren gekomen, dat er per dag 1.350 autobewegingen in het centrum verwacht worden en zes bevoorradingstransporten, het autoverkeer ontmoedigd moet worden door betere fietsvoorzieningen en er een veilige oplossing moet komen voor laden en lossen.

In de commissievergadering van 11 januari en de raadsvergadering van 24 januari kunnen raadsleden hun reactie geven op het bestemmingsplan. Inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben hierna zes weken de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State.