Archief
Fred van der Ende

Fred van der Ende

'Griffiemedewerkers moeten extraatje vergeten'

Wellicht hadden ze er al niet meer op gerekend, maar nu lijken de griffiemedewerkers van Westland een toegezegd extraatje echt te moeten vergeten. In december vorig jaar zou toenmalig raadsgriffier Broekema zijn medewerkers een bedrag van 1.500 euro netto hebben toegezegd. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad acht zich daar niet aan gebonden en vraagt de raad om instemming met dit standpunt.

Het voorstel is eind 2015 niet tot uitvoering gekomen, omdat het bedrag niet valt niet binnen het gemeentelijk beloningsbeleid en buiten proportioneel is, zo staat in een toelichting. "De griffier heeft het er overigens bij laten zitten en niet de toenmalige werkgeverscommissie hierover geïnformeerd of om toestemming gevraagd", verklaart de commissie.

Zij vindt het vervelend dat er bij betrokkenen verwachtingen zijn gewekt, maar dit zou de gemeenteraad niet verplichten tot uitvoering van deze toezegging. "In de jurisprudentie is vereist dat het gaat om gewekte gerechtvaardigde verwachtingen. Dat is niet geval, de griffier had hiertoe niet de bevoegdheid", motiveert de commissie.

Categorieen:
WestlandPolitiek