Archief

Jongeren en gezinnen krijgen voorrang in Maassluis

Jongeren en gezinnen krijgen voortaan voorrang op de voor hen geschikte woningen in de sociale woningmarkt in Maassluis. Dat is een nieuwe afspraak die gemaakt is tussen de gemeente Maassluis, woningcorporatie Maasdelta en belangenvereniging VBBM.

Daarnaast verhuurt Maasdelta begin volgend jaar maximaal 20 woningen extra met een korting aan woningzoekenden tot 23 jaar uit Maassluis. De korting is tijdelijk, totdat de huurders de leeftijd van 23 jaar bereiken. Vanaf dat moment gaan zij de marktconforme huurprijs betalen.

Ouderen

Maar ook voor ouderen is er nieuws. De drie partijen starten volgend jaar een onderzoek naar de woonwens van ouderen op het gebied van langer zelfstandig wonen. Het is een inventarisatie van voorzieningen in de buurt en welke voorzieningen er in huis moeten zijn.

En er wordt door Maasdelta onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bestaande Maasdeltawoningen in 2021 gemiddeld van een energielabel 'B' te voorzien. Een andere duurzame maatregel wordt doorgevoerd in Sluispolder-West door middel van een proef om 'nul op de meter' woningen te bouwen.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen