WOS
Archief

Google Streetview

CDA pleit voor ondergronds hoogspanningsnet naar Wateringen

CDA Westland heeft vragen gesteld over een gepland windmolenpark voor de kust van Den Haag. De opgewekte stroom zal, zo blijkt uit voorlopige plannen, waarschijnlijk naar het hoogspanningsstation in Wateringse Veld of op de Maasvlakte gebracht worden. Als de stroom naar Wateringen komt, dan pleit het CDA voor ondergrondse kabels.

Uit een kaartje is een hoogspanningstracé uitgestippeld over natuurgebied Solleveld, glastuinbouwgebied en een woonwijk bij de Rozemarijn in Wateringen. Het CDA ziet liever een ondergronds net, omdat gezondheidsrisico's van het wonen nabij een hoogspanningskabel nog niet zijn uitgesloten.

Ook wil de partij met een ondergronds tracé maatschappelijke onrust vermijden. Het CDA wil van het college weten op welke manier Westland betrokken is bij alle onderzoeken over het onderwerp. "Is de optie van een tracé naar Wateringen bespreekbaar?", vraagt de partij zich verder af.