WOS
Archief

Google Earth

Plan voor 150 betaalbare woningen in Wateringen

De gemeente Westland wil versneld sociale huurwoningen in combinatie met betaalbare koopwoningen bouwen. Het gaat in eerste instantie om een plan voor circa 150 woningen aan de Poeldijkseweg in Wateringen.

Een gebied van vijf hectare gemeentegrond ten westen van de Ambachtsweg, in de volksmond bekend als de 'Tuin van der Lely', wordt gereserveerd voor woningcorporatie Wonen Wateringen. Bij de vaststelling van de Woonvisie in de gemeenteraad is onlangs besloten de sociale huurwoningenvoorraad toe te laten toenemen. "Wij zijn daarom op zoek gegaan naar beschikbare gronden en partners om versneld betaalbare woningen te realiseren", verklaart wethouder Weverling (volkshuisvesting).

Directeur André van den Berg van Wonen Wateringen is er blij mee. "Wij pakken deze kans graag met beide handen aan. Ons streven is, dat in het voorjaar van 2018 de eerste woningen worden opgeleverd", aldus Van den Berg.

De komende 15 jaar worden in Westland ongeveer 7.500 nieuwbouwwoningen (waarvan 1.500 woningen in de sociale huur) gerealiseerd. Dit is vastgelegd in de Woonvisie tot 2030. Binnen de woningbouwprogrammering moet 35 procent betaalbaar zijn. Onder 'betaalbare woningen' wordt verstaan: sociale huurwoningen, sociale koopwoningen tot 188.000 euro, vrije sector huurwoningen (huur vanaf 710 tot circa 850 euro) en zogeheten 'bereikbare' koopwoningen (tussen 188.000 en 218.500 euro).

Op dinsdag 15 maart wordt dit voorstel in de gemeenteraadscommissie Ruimte besproken.