WOS
Archief

ruimtelijkeplannen-nl

Weg vrij voor woningbouw Chrysantenstraat

De weg is vrij om woningen te gaan bouwen op het braakliggende terrein aan de Chrysantenstraat in Naaldwijk. Dit is het gevolg van een woensdag gedane uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het door de gemeenteraad in oktober 2014 vastgestelde bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 22 woningen, die in eerste instantie bedoeld zijn voor starters op de woningmarkt. De Raad van State heeft vrijwel alle bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard. Die bezwaren betroffen onder meer eventuele schaduw- en parkeerhinder. Op één bestuurlijk aspect werden de onwonenden in het gelijk gesteld, maar dit kan door de gemeente Westland eenvoudig administratief worden opgelost.

De gemeente wil het project Chrysantenstraat gebruiken als aanjager voor een doorstroming op de woningmarkt. Daartoe wordt hier een proef genomen met zowel gronduitgifte in erfpacht als vrije kavelverkoop.

Het betreffende terrein is in 2011 vrijgekomen door de sloop van het scholencomplex ISW Chrysantenstraat.