WOS
Archief

'Kwijtschelding zuiveringsheffing moet opnieuw op de agenda'

Progressief Westland roept het college van B en W op om te bevorderen dat de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland in november opnieuw praat over de kwijtscheldingsregeling voor de zuiveringsheffing. Die wordt in 2017 geheel afgeschaft.

Momenteel roept het actiecomité Delfland De Pot Op mensen op bezwaar te maken tegen de afschaffing. Het is PW in het verkeerde keelgat geschoten, dat hoogheemraad Smits heeft gezegd dat zoiets 'zinloos' is, omdat het een democratisch genomen besluit is.

Bovendien wil Progressief Westland dat het college bij Delfland vraagt naar de kosten van buitenlandse reisjes van het hoogheemraadschap en het nut daarvan. "Omdat de mogelijkheid tot kwijtschelding voor onze burgers de nek is omgedraaid, moet het nut van buitenlandse reizen en de kosten daarvan nadrukkelijk bekend worden gemaakt."

Het college zou ook bezwaar moeten maken tegen de de 'megalomane verbouwing' van de tuin van het Hoogheemraadschap. "Het is niet verkoopbaar naar de (Westlandse) ingezetenen dat kwijtschelding onmogeljk wordt gemaakt, maar dat een tonnen (miljoen) kostende tuinverbouwing doorgang kan vinden", aldus PW.

Categorieen:
WestlandAlgemeen