Archief

'Verziekte sfeer in raad Westland'

"Er is een politiek verziekte sfeer in deze raad. De sfeer is helemaal klote. Dit heb ik nog nooit meegemaakt in achttien jaar." Niet mis te verstane woorden van Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland (GBW). Maar ze hadden evenmin een schokeffect tijdens de donderdagavond gehouden commissievergadering van de gemeenteraad.

Keizer doelde op de manier van communiceren door fractievoorzitter Duijsens van Westland Verstandig. Al eerder heeft de GBW-voorman in het openbaar advocaat Duijsens herhaaldelijk voorgehouden "dat de raadszaal geen rechtszaal is".

Aan de orde was een openhartige brief die gemeentesecretaris Maarten van Beek in november naar het college van B en W had gestuurd. Daarin merkte Van Beek op, dat geregeld de integriteit en het vakmanschap van ambtenaren in twijfel wordt getrokken. Volgens hem worden ambtenaren daardoor overmatig voorzichtig, met alle negatieve gevolgen van dien. "Natuurlijk moet er kritiek geuit worden als er een fout is gemaakt, maar dat kan ook op een respectvolle en fatsoenlijke manier", aldus Van Beek.

De gemeentesecretaris zei dat hij wel zo'n zes maanden had nagedacht over het op papier zetten van zijn wrevel. Het college van B en W had de brief naar de gemeenteraad doorgestuurd, met de opmerking dat het zich herkende in het door Van Beek geschetste beeld.

CDA-voorman Piet Vreugdenhil zei tegen Duijsens, dat hij hoopt dat Westland Verstandig de toonhoogte af en toe wil matigen. "Ik moet u teleurstellen", reageerde Duijsens, "wij herkennen ons hier helemaal niet in. Alles wat ik hier zeg, daar is van tevoren over nagedacht. Ga daar nou van uit."

Categorieen:
Westland Politiek